كنفرانس گذشته

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق (مرداد ماه 95)

 

دریافت فایل PDF مقالات 

 

اين كنفرانس در 28 مرداد ماه 1395 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور دانشجويان  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 112 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 44 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به  ثبت رسیده است.

 

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق (اسفند ماه 95)

 

دریافت فایل PDF مقالات 

 

اين كنفرانس در 19 اسفند ماه 1395 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور دانشجويان  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 82 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 30 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسیده است.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان